Pri pohľade naň sa nielen modlím, ale rozjímam nad silou Duch Svätého.Vďaka Vám za to umelecké dielo! Veľmi rád Vás pri Vašej činnosti podporím.

Chcem sa Vám poďakovať za nádherný kalendár na tento rok, je to nielen duchovné aj svetské dielo. Pri pohľade naň sa nielen modlím, ale rozjímam nad silou Duch Svätého, ktorý majstrom-umelcom viedol myseľ a ruku, keď vytvorili takéto úžasné diela a ako viedol aj Vás pri tvorbe tohto kalendára. Vďaka Vám za to umelecké dielo! Veľmi rád Vás pri Vašej činnosti podporím. Nech Vás ochraňuje naša Matka Panna Mária! Boh Vám žehnaj!
S úctou
Ing. Peter K.«
»