Z celého srdca Vám chcem poďakovať za krásny mariánsky kalendár na r. 2021, ako aj za zaslanie ďalších výtlačkov, ktorými som vďaka Vám obdarovala svojich najbližších, ktorým som urobila veľkú radosť.

V prvom rade sa Vám chcem z celého srdca poďakovať za krásny mariánsky kalendár na r. 2021, ktorý som si ihneď zavesila na stenu, ako aj za zaslanie ďalších troch výtlačkov, ktorými som vďaka Vám obdarovala svojich najbližších a taktiež som im urobila veľkú radosť.  Zároveň sa Vám chcem veľmi pekne poďakovať za špeciálny Diplom, ktorý ma veľmi prekvapil a ešte viacej potešil.
Záverom mi dovoľte zaželať Vám aj celej nadácii v Novom roku 2021 veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a veľa úspechov vo Vašej plnohodnotnej práci, ktorou napĺňate srdcia všetkým ľuďom dobrej vôle.
Pán Boh zaplať!


«
»