Veľa Božích milosti pre Nadáciu Ochranu Nebeskej Mamičky za šírenie posolstva k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Pochválený Pán Ježiš Kristus

Ďakujem Pánu Bohu, že som mohla spoznať dobrého a ochotného Človeka pána Komára v mojej ťažkej, bezmocnej situácii v ktorej sa nachádzam aj s mojou vnučkou ,že bol ochotný má zaviesť až do ďalekej Viedne ,aby som sa mohla stretnúť s mojou milujúcou vnučkou. Po ťažkej strastiplnej ceste . Pán Boh Nech ho Hojne Odmení na zdraví a v jeho Kresťanskom povolaní. Prajem veľa Božích milosti pre neho a Nadáciu vyprosujem ochranu Nebeskej Mamičky, za šírenie posolstva k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
S Pánom Bohom.
E.L.«
»