Ďakujem za možnosť napísať prosby do San Giovanni Rotondo

Vážený pán správca nadácie,

ďakujem Vám za možnosť napísať svoje prosby do San Giovanni Rotondo aj za posielanie brožúrok a ružencov. Modlitbu ruženca praktizujem denne a taktiež aj Eucharistiu prijímam denne. Lebo bez Eucharistie a modlitby ruženca sa človek svätým nestane, ba dokonca nebude ani len žiť poriadnym životom. Keď prijímame Eucharistiu, stávame sa Ježišovým telom, ako nám o tom sám Ježiš hovorí: „Kto neje moje telo a nepije moju krv, nemá v sebe večný život.“ To znamená, že kto neprijíma Eucharistiu, tomu životodarná Ježišova krv nekoluje v žilách.

Jakub, Detva«
»