Mám nevýslovnú radosť, že dostávam materiály, darčeky a brožúrky, ktoré vydávate

Vážený pán správca,

srdečne Vás pozdravujem, ako aj celý kolektív Fatimského apoštolátu z Liptova.

Vyslovujem Vám veľkú vďaku za Vašu neúnavnú činnosť, ktorou sa snažíte katechizovať nás, kresťanov. Veľmi pekne ďakujem a mám nevýslovnú radosť, že dostávam materiály, darčeky, brožúrky, ktoré vydávate. Dvojmesačník „Spojenectvo s Máriou“ bolo a je pre mňa veľkým povzbudením, ale aj poučením na prehĺbovanie svojho duchovného života. Mám 81 rokov a po preštudovaní podávam ďalej. Modlím sa denne za Vás, aj za Slovensko. Prajem Vám a celému kolektívu do ďalšej činorodej práce pevné zdravie, stále požehnanie od Trojjediného Boha, nech ste naďalej pod ochranným plášťom Fatimskej Panny Márie a nech Vás vždy a všade sprevádza žehnajúca ruka Božieho Milosrdenstva.

S vďakou Eva«
»