Pochopila som, že vašou snahou je, aby sme my, kresťania, žili duchovný život

Vážená nadácia,

už niekoľko mesiacov dostávam od vás zásielky, náboženské časopisy a nábožensky ladené materiály. Sú povzbudivé, ďakujem za ne. Pochopila som, že vašou snahou je, aby sme sa my, kresťania, prehĺbili vo viere a žili duchovný život za pomoci Panny Márie a svätých. Ďakujem vám za túto snahu a prácu a veľká vďaka za všetky doteraz zaslané materiály.

Anna z Hubovej«
»