Pochválený Pán Ježiš Kristus.

„Ďakujem za zaslanie Fatimských zjavení, knižku „FATIMA“. Potešila som sa, tiež i za ruženec ako dar“
S pozdravom a z vierou vo víťazstvo nepoškvrneného srdca Panny Márie. Ďakujem.
H.S.«
»