Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

„ … Z úprimného srdca Vám všetkým pracovníkom, prajem hojnosť Božieho požehnania a ochranu našej Mamičky.“ 
J.C.«
»