Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

Až na veky vekov.
„Srdečne Vám ďakujem za knihu aj za ruženček, a moja prvá modlitba sv. ruženca bude obetovaná za Vás aj za Vašu kampaň.“
S Máriou k Ježišovi 
s pozdravom O.B.
Prešov«
»