Podporili sme reštaurovanie ikony sv. Michala Archanjela vo farnosti Čabalovce

Keďže naše kultúrne pamiatky a zároveň miesta modlitby sú častokrát zanedbané, nadácia Slovakia Christiana odpovedala na prosbu pána farára Jaroslava Popovca z Čabaloviec a podporila obnovu časti ikonostasu v miestnom gréckokatolíckom kostole.

Konkrétne sa jedná o reštauráciu ikony sv. Michala Archanjela, ktorá je súčasťou ikonostasu, ktorý bol maľovaný v roku 1814, ako prvé dielo ikonopisca-gréckokatolíckeho kňaza Michala Mankoviča po príchode z Viedenskej akadémie, domov na Slovensko.

Peniaze venované na ikonu sme získali vďaka našim dobrodincom a podporovateľom v rámci kampane zameranej na sv. Michala Archanjela -Kto je ako Boh – Quis ut Deus.

Ak by ste chceli podporiť kampaň môžete tak urobiť na stránke www.archanjelmichal.sk

Sv. Michal Archanjel, bráň nás v boji – buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla !

Ikona sv. Michala, ktorá čaká na reštaurovanie


«
»