Za Ježiša sa nehanbí takmer 70% obyvateľov SR, z toho je vyše 60% katolíkov !!!

Iste sa pamätáte na našu kampaň zo začiatku roka 2021 pod názvom NEHANBÍM SA ZA JEŽIŠA, do ktorej sa zapojilo priamo aj nepriamo takmer 20 000 ľudí: https://slovakiachristiana.sk/kampan-nehanbim-sa-za-jezisa-2021/

Viac informácii o kampani sa môžete dozvedieť a ešte stále zapojiť na stránke www.nszj.sk

Áno kampaň bola veľmi úspešná a myslím, že to nepreženiem ak poviem, že sa ňou podarilo zmierniť úbytok kresťanov na Slovensku.

Priatelia je nás 3,5 milióna !!!, čo je obrovská sila a potenciál v našej spoločnosti. Nezabúdajme kým sme a kam patríme, pretože krstom sme sa stali synmi a dcérami – spoludedičmi Krista.

Dovoľte mi touto formou poďakovať všetkým, ktorí ste sa zapojili do kampane NEHANBÍM SA ZA JEŽIŠA, v rámci sčítania obyvateľov 2021 …

Má obrovskú radosť, pretože na základe výsledkov musím povedať, že katastrofické scenáre sa až tak nenaplnili – je nás katolíkov (rímskeho a gréckeho obradu vyše 60% !!!)

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „6,5% 23,8% 55,8% 2,1% 0,9% 1,6% 4,0% 5,3% Rímskokatolicka cirkev SR Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovens Greckokatolicka cirkev na Slovensku Reformovaná krestanska cirkev na Slovensku Pravoslávna cirkev na Slovensku ostatné obyvatelia bez náboženského vyznania nezistené“
zdroj scitanie.sk

Ak ste mali možnosť sledovať udalosti posledných dní, najmä vulgárne útoky na katolíckeho biskupa mons. Jozefa Haľka, ničenie kostolov, či viaceré útoky na kňazov nemohlo Vás to nechať pasívnym. V tejto súvislosti sme preto zorganizovali petíciu na podporu biskupa, ktorú stále môžete podpísať na tomto linku: https://reaguj.sk/peticia-na-podporu-mons–jozefa-halka–biskupa–ktory-sa-stal-tercom-vulgarnychutokov-a-medialneholyncu–po-tom-co-vyjadril-kritiku-nevhodnych-scen-v-seriali-vysielanom-rtvs-9-1-2022,103,k.html a pridať sa k takmer 2200 kresťanom, ktorým nie len, že prekáža útok na biskupa, ale najmä demoralizácia našej spoločnosti prostredníctvom médii …

Priatelia je nás takmer 70% kresťanov na Slovensku čo nie je málo a k tomuto naozaj peknému výsledku iste prispela aj iniciatíva slovenských kresťanov v spolupráci s Nadáciou Slovakia Christiana, ktorá už niekoľko rokov obhajuje nemenné učenie Svätej Cirkvi, prirodzené chápanie manželstva a rodiny, slobodu vyznávať kresťanskú vieru a tiež sa usiluje o znovuobnovenie kresťanskej civilizácie postavenej na katolíckej morálke, gréckej filozofii a rímskom práve.

Kampaň NEHANBÍM SA ZA JEŽIŠA stránke www.nszj.skkde aj známe osobnosti, ktoré sme oslovili sa ochotne pridali k tejto iniciatíve, ako napríklad:

Štefan Bučko, herec a recitátor

Ján Baránek, komentátor a publicista

Peter Jankú, gospelový, spevák a riaditeľ rádia Devín

Juraj šúst, šéf SLH (spoločenstvo Ladislava Hanusa)

Andrej Palko,  herec

Jaroslav Daniška, šéfredaktor denníka Štandard

Takúto kampaň podporil aj najlepší futbalista na svete Róbert Lewandovski

Viac informácii sa môžete dozvedieť na www.nszj.sk 

Ako motív sme vybrali prívesok s krížom odvahy a citátom zo svätého písma …

Je to iba symbolické gesto, ale je vyjadrením toho kým sme a kam patríme. Túto príslušnosť ku Kristovi vyjadrilo vyše 3,5 milióna obyvateľov Slovenska. Mnohý z nich boli motivovaní práve kampaňou NEHANBÍM SA ZA JEŽIŠA …

Prečo? Pretože ak Slovensko stratí soľ – ktorou sme my kresťania – kto bude hájiť hodnoty, na ktorých je postavená naša civilizácia?

Táto kampaň bola aj veľmi finančne nákladná – pretože sme sa rozhodli vyjsť z virtuálneho priestoru a po celom Slovensku sme odhalili takmer 100 bilboardov s týmto motívom – NEHANBI SA ZA JEŽIŠA.

Preto by som bol rád, ak by ste nás podporili objednaním si niekoľkých kusov príveskov s krížom. Urobiť tak môžete na stránke www.nszj.sk, alebo na telefónnom čísle: 02 / 222 000 63 (v pracovných dňoch 8.30-16.00 hod.) 

Kríž je znakom spásy a prejavom veľkej lásky Ježiša Krista voči nám hriešnikom. Prijmime ho prosím a nosme ho stále pri sebe, aby nám pripomínal veľkonočné tajomstvo.

Okrem tejto pomoci Vás prosím o modlitbu na úmysel obrátenia sŕdc tých, ktorí nenávidia Cirkev, ako aj tých, ktorí chcú uzatvárať kompromisy s nepriateľmi našej viery. A nie je ich málo, veď bez vyznania je na Slovensku vyše 20% ľudí

Nesmieme dovoliť, aby sa postavenie a vplyv kresťanov v spoločnosti zmenšil alebo oslabil, pretože ak Slovensko stratí soľ, ktorou sme my kresťania, kto bude hájiť hodnoty, na ktorých je postavená naša civilizácia. A je nás takmer 70% čo je obrovská sila a nádej pre Slovensko. 

Prosím podporte nás, aby sme mohli aj naďalej realizovať kampane a zobúdzať svedomie Slovenska. Nech nás všetkých vedie naša nebeská Matka Panna Mária a nech nám vyprosuje hojnosť potrebných milostí.

                                                                                        V Ježišovi a Márii

                                                                                       Mgr. Martin Komár

                                                                            Správca Nadácie Slovakia Christiana«
»