Podporme spoločne konzervatívny portál CHRISTIANITAS

Portál Christianitas si získava čoraz väčšiu popularitu medzi ľuďmi, nie len na Slovensku.

Vstúpme na konzervatívnu stranu internetu a vydajme sa na cestu hľadania Pravdy, Dobra a Krásy …

V dobe koronakrízy je veľkou devízou tvorba nezávislej slobodnej žurnalistiky aj na kresťanskom mediálnom poli, navyše európska civilizácia sa materiálne vzmáha k výšinám pomyselného Babylonu, avšak duchovne sa prepadla k spodnejším kruhom Danteho Inferna.

Revolučný proces, ktorý presahuje obe strany našej polarizovanej spoločnosti, rozkladá posledné zvyšky základov, na ktorých stála naša civilizácia. Konzervativizmus sa uložil k zimnému spánku a prebudiť ho môže to, z čoho sa kedysi zrodil – kontrarevolúcia.

Túto potrebu potrebu podobne ako aj vy vnímame práve v nadácii Slovakia Christiana … 

A práve preto sme pred pár rokmi podporili a stáli pri zrode nezávislého konzervatívneho informačného portálu Christianitas, ktorý si získava čoraz lepšie meno nie len medzi slovenskými, ale aj českými kresťanmi, ako aj  ľuďmi hľadajúcimi PRAVDU, DOBRO a KRÁSU. 

Náš najväčší nepriateľ sa nevolá socializmus ani liberalizmus. Nenesie ani meno nacionalizmu či globalizmu. Náš boj nie je bojom proti konkrétnym osobám, ktoré sa upísali rôznym ideológiám. Našim hlavným protivníkom je revolučný proces, nivočiaci politické myslenie, ekonomické systémy, náboženské pravdy a v poslednej epoche rodinu a osobnú integritu človeka.

Žijeme v časoch „postpravdy“ ktorá je prítomná na každom kroku, núti nás prijať klam, že žiadna neexistuje, pravda vraj nie je dôležitá… človek je kultúrny konštrukt… všetci sme si rovní… Filozofické systémy novoveku nás priviedli k subjektívnemu chápaniu sveta. Na tróne Západného sveta usadli v povojnovom vývoji materializmus s relativizmom a pomocou nich vládnu tí, ktorí dokážu najviac prosperovať z takéhoto nastavenia spoločnosti.

Kontrarevolúcia oproti tomu znamená obhajobu Bohom ustanoveného poriadku, objektívnej pravdy, nemennosti stvoreného človeka a prirodzených rozdielov v talentoch a autorite u ľudí. Znamená obhajobu zdravého rozumu, prirodzenosti a tradície, ktorá toto poznanie odovzdávala z generácie na generáciu. Znamená autentický konzervativizmus bez liberálnych deformácií, založený na skutočnom odpore voči liberálnym a ľavicovým revolúciám.

Vyberme sa spoločne na cestu hľadania Boha – Pravdy a to vo všetkých veciach …

aaron-burden-426280-unsplash

PROSÍME VÁS O PODPORU:

Napredovanie portálu Christianitas závisí od ochotných ľudí. V pozadí portálu nestojí žiaden investor, či oligarcha ani nepoberáme dotácie. Je to nezávislý a slobodný portál, ktorý nerobí kompromisy a nechce byť ovplyvňovaný veľkými donormi. Chceme byť hlasom na konzervatívnej strane internetu a preto často odolávame útokom z každej strany, najmä zo strany liberálnych médií. Existujeme vďaka malým darcom, medzi ktorých sa môžete zaradiť aj Vy!

Len vďaka Vám môže Christianitas napredovať a zvyšovať periodicitu článkov, obraňovať Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie.

Bankové spojenie
SK7765000000000020594299
(do referencie uveďte prosím Vašu emailovú adresu)

 

Email: info@christianitas.sk

 V mene členov redakcie christianitas.sk vám z úprimného srdca ďakujem !

Správca nadácie Slovakia Christiana«
»