Modliť sa v Božích chrámoch sa oplatí

Dnes sko dôchodca veľmi rád spomínam na prvé modlitby počas detstva v drevenej Cerkvi…«
»