Úspešná kampaň o patrónke v beznádejných situáciách – svätá Rita

Úspešná kampaň svätá Rita pokračuje, zapojilo sa do takmer 30 000 ľudí !

Svätá Rita bola pokladaná za výnimočnú osobu už za svojho života. Pochádzala z dedinky Roccaporena v provincii Umbria, v Taliansku. Už v detstve prejavovala nezvyčajne hlbokú zbožnosť a to až do takej miery, že sa o nej rozprávalo aj v okolitých dedinách. Hoci chcela vstúpiť do kláštora, na naliehanie rodičov vstúpila do manželského zväzku. Bol to však pre ňu začiatok hlbokých útrap, na konci ktorých prišla tragickým spôsobom o manžela aj o svoje dve deti.

Do kláštora sa jej napokon podarilo dostať zázračným spôsobom, keďže ju pre jej vyšší vek až trikrát odmietli. Jej život v kláštore bol obdobím zázrakov, ale aj hlbokého odriekania a modlitby. Netrvalo dlho a pred kláštorom v Cascii, kde pôsobila, sa začali tvoriť zástupy ľudí, ktorí chodili po rady a modlitby práve za Ritou…

Svätá Rita má čo povedať aj dnešnému človeku a hádam zvlášť ženám. Bola nielen matkou, neskôr mníškou, trpiteľkou a konateľkou zázrakov, ale v prvom rade to bola predstaviteľka hlbokej ženskej zbožnosti a lásky ku Kristovi, Márii a svätým, čo je niečo, čo sa v súčasnosti u našich dievčat a žien vytráca. Jej životopis môže byť pre ne inšpiráciou, ktorá im lepšie pomôže pochopiť, ako v súčasnom chaotickom svete konať, aby sa z nich stali lepšie matky, ženy a katolíčky. Práve ony totiž majú, či raz budú mať, na starosti výchovu nových generácií kresťanov a tak je ich postoj a chápanie vlastného náboženstva mimoriadne dôležité.

Ako patrónka v beznádejných situáciách môže byť sv. Rita tiež obrovskou a orodovníčkou a pomocníčkou pre nás, ktorí žijeme v týchto ťažkých a neistých časoch a preto sme sa rozhodli rozšíriť úctu k tejto výnimočnej svätici, prostredníctvom hodnotnej publikácie, ruženca a litánií …

Brožúru„Svätá Rita: Patrónka v beznádejných situáciách“ spolu s kartou litánií a ružencom s vyobrazením sv . Rity si môžete objednať na stránke: www.svatarita.sk

Exif_JPEG_420


«
»