Ak chcete vedieť, čo je LGBT hnutie, alebo v obrane vyššieho zákona

V našom vydavateľstve vyšla nová kniha pod názvom: Obraňujme vyšší zákon, ktorej úvodné slovo napísal Mons. Ján Orosch, Trnavský arcibiskup.

Knihu si môžete objednať tu: https://www.christianashop.sk/obranujme-vyssi-zakon/

Recenziu ku knihe napísal Vladimír Palko, prinášame ju v plnom znení:

Hnutie LGBT sa stalo už dávnejšie hnutím, ktoré uskutočnilo nevídanú morálnu revolúciu v takmer celom priestore Západu západne od nás. Keď používam slovo morálna, mám na mysli, že hnutie doslova vymenilo kresťanskú morálku, ktorou sa riadila Európa takmer dve tisícročia, za morálku antikresťanskú. Ak sa chcete zoznámiť s knihou, ktorá opisuje úspešnú históriu, taktiku a stratégiu hnutia, a vyzbrojuje čitateľa argumentačne do zápasu proti ideológii LGBT, potom odporúčam knihu „Obraňujme Vyšší zákon“, ktorú napísal kolektív autorov spolupracujúcich s Americkou spoločnosťou na obranu tradície, rodiny a vlastníctva. Knihu vydalo v tomto roku Vydavateľstvo Slovakia Christiana.

Slovenský čitateľ sa mohol oboznámiť s touto problematikou útržkovito, predkladaná kniha je však najucelenejším dielom, aké je na Slovensku k dispozícii. Kniha vyšla v USA už v roku 2004, kedy bolo LGBT hnutie už veľmi rozvinutou silou, politicky napredujúcou, ale ešte zďaleka nie víťaznou z hľadiska všetkých svojich cieľov. V roku 2004 sa konali prezidentské voľby, v ktorých prezident George Bush obhajoval svoj prezidentský úrad a Republikáni počas volieb v dvadsiatich štátoch USA organizovali i referendum o manželstve. V každom z týchto dvadsiatich štátov voliči rozhodli, že manželstvo je výhradne zväzok ženy a muža.

Napriek tomu je kniha stále rovnako užitočnou. Vysvetľuje rétoriku, psychológiu, nátlakové metódy LGBT hnutia, ktoré sa používajú dodnes a budú sa používať aj v budúcnosti, a podobne tu stále bude potreba používať protiargumenty.

Užitočné je tiež si pri čítaní uvedomiť, že za ďalšiu dekádu od svojej porážky v roku 2004, dokázalo LGBT hnutie dosiahnuť rozhodujúce víťazstvo na Najvyššom súde v roku 2015 v kauze Obergefell a dosiahnuť tak zmenu definície manželstva.

Kniha je určená najmä kresťanom. Jednak je to preto, lebo kultúra LGBT je antitézou kresťanskej kultúry, a jednak preto, lebo samotné kresťanské prostredie, kresťanské cirkvi a ich učenie o homosexualite sa zoči voči LGBT hnutiu otriasajú, čo dáva vzniknúť oxymoronu „liberálne kresťanstvo“. Užitočná však môže byť pre každého, teda aj sekulárnym ľuďom, ktorí pochopili tyranský rozmer LGBT hnutia a cítia potrebu čeliť mu.

Prejdime k obsahu knihy.

História, taktika, štruktúra, psychológia, ciele, mytológia LGBT hnutia

Kniha má tri časti. Prvá časť sa zaoberá koreňmi hnutia v sexuálnej revolúcii 60. rokov a kladie dôraz na ideovú líniu – od rozumu k citu, vytesňujúcemu rozum (nájdete tu zaujímavé odkazy na romantizmus 19. storočia), následne od citu k zmyslovému pôžitku. Potláčanie rozumu (a teda objektívnej pravdy) je jedným z kľúčových prostriedkov LGBT hnutia.

Na príbehu Harryho Haya, komunistu a zakladateľa spoločnosti Mattachine, ukazuje začiatky štruktúrovania homosexuálneho hnutia ako i spätosť s neomarxizmom.

Opisuje hnutie ako sieť, ktorá preniká do médií, školstva, politiky, zákonodarstva, snaží sa reformovať náboženstvá v zmysle ich akceptácie homosexuálneho správania, prerastá z národnej úrovne na medzinárodnú, a preukazuje schopnosť postarať sa o svoje financovanie.

Značná pozornosť je venovaná knihe dvoch LGBT stratégov, Marshalla Kirka a Huntera Madsena s názvom After the Ball (Po bále) z roku 1989, ktorá obsahuje stratégiu hnutia. Patrí k nej motivovanie presvedčených stúpencov, oklamanie a zmätenie nerozhodnutých, ktorým treba homosexuálov stále vykresľovať ako obete väčšiny, a samozrejme démonizácia odporcov. Nevedno, koľkí aktivisti LGBT Kirkovu a Madsenovu knihu čítali, ale podľa stavu, v ktorom sa Amerika nachádza, tak určite mnohí. Výsledky v knihe popísanej stratégie totiž vidíme dnes už všade. Najmä odporcovia LGBT hnutia nech si nerobia ilúzie, čo ich čaká. Bude vyrábaný ich imidž nenávistníkov a homofóbov, všetok ich odpor bude považovaný len za výsledok nenávisti, nie rozumu.

Súčasťou stratégie je aj predstieranie a lživé mýty. Napríklad mýty, preháňajúce o percente, ktoré tvoria homosexuálne orientované osoby v rámci populácie. Predstieranie, že každá nasledujúca požiadavka hnutia je už vlastne posledná, pričom akonáhle je splnená, tak je nastolená ďalšia. Tak po splnení požiadavky schváliť registrované partnerstvá prišla požiadavka „manželstiev“.

Zaujímavá je pasáž o homosexuálnej spiritualite. Časť elít LGBT hnutia v dôsledku prirodzenej túžby človeka po duchovne dochádza k vlastnej spritualite hnutia, ktorá je však novopohanská, a až drásavo antikresťanská.

Polemika

V druhej časti autori prechádzajú k polemike a snažia sa jednotlivé tvrdenia a prístupy LGBT vyvracať protiargumentami. Niekedy je protiargumentácia špecificky kresťanská, niekedy na základe rozumu bez kresťanskej špecifičnosti. Všeobecne rozumovou je argumentácia poukazovaním na neutešený život praktizujúcich homosexuálov vzhľadom na ich zdravotné problémy, psychické problémy spojené s depresiou, sklonmi k samovraždám, a pod. Tieto fakty sú v príkrom rozpore s LGBT propagandou.

Odhaľujú sa rôzne nevedecké mýty, napríklad ten o homosexuálnom géne a pod.

Za najdôležitejšiu v tejto časti považujem argumentáciu autorov v prospech spätosti rozumu a skutočného súcitu. Tak, ako sa celou LGBT propagandou ako červená niť tiahne naratív o potrebe súcitu, v skutočnosti falošného, voči homosexuálom, tak sa musí v našej protiargumentácii potvrdzovať, že skutočný súcit je založený na rozume, a že popretie rozumu vedie tých, čo uveria LGBT propagande, do nebezpečenstva. Ak napomáhame človeku na nesprávnej ceste, pravý súcit a pravé porozumenie mu tým nepreukazujeme.

Téma kritiky falošného súcitu, založeného na odmietnutí rozumu, je totiž viditeľná v modernej spoločnosti nielen v LGBT propagande. Je prítomná vo verejnej diskusii aj v mnohých iných oblastiach. Je doslova ústredným motívom krízy moderného filozofického prístupu k človeku a životu.

Obrana viery

Tretia časť knihy je reakciou na fakt, že LGBT ideológia už dávno vo svojom „Gramsciho“ pochode prepochodovala cez médiá, univerzity, politické strany a teraz už klope na brány kresťanských cirkví, vrátane katolíckej. Preto autori doslova bránia kresťanskú vieru pred falošnými pokriveniami ohľadne biblického chápania homosexuality.

Autori postupne vysvetľujú, čo hovorí Starý Zákon, Nový zákon, cirkevní otcovia a učitelia, významní pápeži a svätci, vrátane najnovších pápežských dokumentov 21. storočia. Áno, ani v Katolíckej cirkvi nie sú dnes samozrejmosti samozrejmými, a treba ich vysvetľovať samotným katolíkom.

Záverom

Ak by som mal knihe niečo vytknúť, tak len drobnosti. Autori používajú termín „homosexuál“ nie na osobu, ktorá pociťuje náklonnosť k rovnakému pohlaviu, ale výlučne na osoby, ktoré podľa takejto náklonnosti aj žijú. Takéto upresnenie je v poriadku. Možno však môže u čitateľa vzniknúť dojem, že všetky osoby, ktoré žijú podľa svojej náklonnosti k rovnakému pohlaviu, sú priaznivcami LGBT hnutia. Nie je to však tak. Je nemálo homosexuálov, ktorí tak žijú, avšak s cieľmi a metódami LGBT hnutia sa nestotožňujú, dokonca sú jeho kritikmi.

V Amerike LGBT hnutie zvíťazilo, v západnej Európe tiež. A nielen zvíťazilo, ale rozvíja sa do ďalších štádií v roku 2004 ešte netušených. V strednej Európe zatiaľ nezvíťazilo. Vzdávať sa však nemieni. Ideového protivníka treba poznať. Nadácii Slovakia Christiana patrí za jej vydanie vďaka.

viac na: https://www.christianitas.sk/ak-chcete-vediet-co-je-lgbt-hnutie/«
»