Prezentácia knihy biskupa Schneidera: Katolícka omša

Prezentácia slovenského prekladu knihy Katolícka omša od autora biskupa Athanasiusa Schneidera sa konala v Rakúsku a na Slovensku v dňoch 21. a 22. augusta 2023.

Viac info na www.christianitas.sk

Ďakujeme vám, že ste prišli na svätú omšu a prezentáciu knihy do Viedne a Trnavy!

Fotografie zo stretnutí a videozáznam zverejníme počas budúceho týždňa.


Uvádzacia cena knihy 10 € zostáva do konca augusta, potom bude možné získať knihu za 13 €.
Čo o tejto knihe napísali známe osobnosti?

„Liturgia nie je o nás, ale o Bohu,“ napísal kardinál Ratzinger v roku 2004. Toto nie je nikde viac pravdivejšie, ako vo vzťahu k obete svätej omše: je to Božie dielo, nie naše – aj keď, milosťou krstu, sme privilegovanými účastníkmi jej spásonosného pôsobenia. Hlboká úcta biskupa Schneidera k omši a Najsvätejšej sviatosti oltárnej vyrástla z jeho skúsenosti s ich nedostupnosťou počas prenasledovania. Ak dokážeme nasať čo i len trochu viery a lásky, z ktorej vzišla táto kniha, nielenže pochopíme, prečo je nevyhnutné obnoviť ústredný význam Boha v liturgii, ale my sami sa bezodkladne vrhneme do tejto potrebnej práce.“

— Robert kardinál Sarah

„Liturgia je jadrom života nás, katolíkov. Prijali sme od Boha, nášho Stvoriteľa,  tento veľký dar, ktorý nám dáva príležitosť chváliť Ho v krásnych obradoch, modlitbách a piesňach, skrze krásne ceremónie, ktoré musí Cirkev zachovávať pre dobro jej veriacich. Táto kniha biskupa Athanasia Schneidera a Aurelia Porfiriho je skvelým zdrojom znovuobjavenia nádhery omše a varuje nás pred mnohými neprávosťami, ktoré sužujú liturgiu Cirkvi v príliš mnohých kostoloch po celom svete. Je to kniha, ktorá nás núti zamyslieť sa nad tým, čo by sme mohli mať a tiež nad tým, čo by sme mohli stratiť.“

— Joseph kardinál Zen

„Táto kniha hlása posolstvo, ktoré každý z nás potrebuje počuť, a to: žiť život zameraný na Boha je jediný bezpečný spôsob života. V plnej miere to robíme, keď s hlbokou úctou prežívame omšu, ktorej každý detail ohlasuje Božiu veľkosť a milosrdenstvo. Biskup Athanasius Schneider čerpá hojne zo Svätého písma, svätých a učiteľov Cirkvi. Čítanie a premýšľanie nad touto knihou nás premení a zjednotí.“

— Scott Hahn

„Biskup Athanasius Schneider, ktorý prežil svoje prvé roky v sovietskej podzemnej cirkvi,  s ohromujúcou  jasnosťou hovorí o podstate úlohy Cirkvi: umožňuje veriacim, už na tomto svete, zúčastniť sa nebeskej liturgie. To sa uskutočňuje predovšetkým cez sviatosti Cirkvi a obzvlášť expresívnym spôsobom sa to prezentuje prostredníctvom tradičnej liturgie svätej omše. V tejto knihe biskup Schneider presvedčivo poukazuje na moc tejto Kristocentrickej liturgie, ktorá, v prostredí zameranom na časný svet, dokáže prekonať každú prekážku. Cirkev našej doby nemôže iné, než byť vďačná za hlas tohto odvážneho svedka.“

— Martin Mosebach

„Vo svätej Eucharistii alebo pri svätej omši je Pán Ježiš vždy s nami. On, ktorý na kríži premenil akt ľudského násilia proti sebe do aktu sebadarovania a lásky. To, čo ľudia urobili Kristovi, je vyvrcholením všetkého zla, spáchaného v dejinách: väčšie zlo už nikdy nikto nespácha. Táto kniha je vzácnou pomocou pre vstup do takého veľkého Tajomstva.“

—Msgr. Nicola Bux
OBJEDNAJTE SI KNIHU UŽ DNES!

Ponúkame Vám možnosť objednať si knihu Katolícka omša!

Link na e-shop: https://www.christianashop.sk/katolickaomsa/

Organizačný tím Nadácie Slovakia Christiana