… Pán Boh zaplať za knihu a ruženec.

30. mája 2017

Pochválený Pán Ježiš Kristus.

30. mája 2017

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

25. mája 2017

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

22. mája 2017

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.

20. mája 2017

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

11. mája 2017

„Chcem sa Vám poďakovať za knižku „FATIMA“,

11. mája 2017