Spoluorganizujeme medzinárodnú petíciu k Istanbulskému dohovoru

Bratislava, 9. júna 2020 – O spustení celoeurópskej petície proti pristúpeniu Európskej únie k tzv. Istanbulskému dohovoru informovali v utorok viaceré mimovládne organizácie. Petíciu iniciovala poľská právnická organizácia Ordo Iuris. Zo Slovenska ju spoluorganizujú Nadácia Slovakia Christiana a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku. Ich predstavitelia uviedli, že podpisy budú zbierať najmä prostredníctvom stránky www.stopgenderconvention.org.

Organizátori petície žiadajú Európsku komisiu a jej predsedníčku Ursulu von der Leyen, aby neratifikovali kontroverzný a ideologický dokument: „Nemôžeme súhlasiť s tým, aby Európska únia takýmto spôsobom, proti vôli viacerých členských štátov, nanucovala nebezpečnú ideologickú agendu a vnášala problematické ustanovenia obmedzujúce viaceré základné práva,“ uviedol správca nadácie Slovakia Christiana.

Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku dodal: „Podľa nášho názoru by EÚ k tomuto dokumentu rozhodne nemala pristúpiť, a to predovšetkým preto, že bol viacerými členskými krajinami únie odmietnutý. Považujeme za dôležité, aby v týchto otázkach bol medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ dosiahnutý konsenzus.“

„Sme proti každému násiliu na ženách,“ zdôraznila profesorka Eva Grey. „Istanbulský dohovor však nie je riešením, lebo túto tému ideologizuje a rieši iba niektoré prípady násilia – tie ktoré považuje za rodovo podmienené. Domáce násilie má aj iné príčiny: alkoholizmus, drogové závislosti, sociálne problémy v domácnosti, poruchy osobnosti páchateľa. Aj na tieto javy treba zamerať prevenciu. Chceme, aby pomoc dostali všetky obete násilia.“

Hlavným cieľom dohovoru je harmonizovať časti národnej legislatívy, ktoré sa dotýkajú násilia na ženách a domáceho násilia. Predpokladaná harmonizácia by mala zahŕňať oblasti trestného práva hmotného, trestného práva procesného, civilného procesu, migrácie a azylu, ale aj oblastí, ktoré priamo nesúvisia s vyšetrovaním a stíhaním tohto typu trestnej činnosti – napr. zvyšovania povedomia alebo vzdelávania. „Mnohé v dohovore spomínané ustanovenia sú už v súčasnosti obsiahnuté v národnej legislatíve väčšiny členských štátov Rady Európy vrátane Slovenska. Navyše – vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že sa bude zasadzovať za systémové opatrenia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na deťoch, ženách a ďalších zraniteľných skupinách a poskytnutie dostupnej právnej ochrany. Verím, že boj proti domácemu násiliu aj s podporou verejnosti, ktorá by mala byť voči svojim blízkym a okoliu vnímavá, prinesie konkrétnu pomoc všetkým, ktorí našu pomoc potrebujú,“ povedala jedna zo signatárok – poslankyňa NR SR Anna Andrejuvová.

„Poslanci slovenského parlamentu trikrát ústavnou väčšinou hlasovali proti pristúpeniu Slovenska k Istanbulskému dohovoru. Jednoznačné rozhodnutie zákonodarcov naprieč politickým spektrom musí byť rešpektované aj v zahraničí,“ zdôraznil Erik Zbiňovský, koordinátor Slovenského dohovoru za rodinu. Súčasne upozornil aj na skutočnosť, že proti Istanbulskému dohovoru vyzbierali 100 tisíc podpisov občanov, postavili sa proti nemu všetky kresťanské cirkvi registrované na Slovensku, a proti rodovému scitlivovaniu vydalo zásadné stanovisko 340 slovenských lekárov, psychológov, sociológov a pedagógov.

Petíciu podporili aj ďalší politici a známe osobnosti zo Slovenska, napríklad minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann, poslanci NR SR Anna Záborská, Martin Čepček a Anna Andrejuvová, ako aj Vladimír Palko, Erik Zbiňovský, Renáta Ocilková, Anton Chromík, Jana Michaličková, Eva Grey, Jozef Mikloško a Juraj Šúst.

Petícia je spoluorganizovaná mimovládnymi organizáciami z jedenástich európskych štátov. Ide o krajiny: Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Maďarsko.

Hlavným iniciátorom a organizátorom medzinárodnej petície je poľská právnická organizácia Ordo Iuris (https://en.ordoiuris.pl/), na Slovensku petíciu spoluorganizujú Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku o.z. (www.hfi.sk) a Nadácia Slovakia Christiana (www.slovakiachristiana.sk).

Petíciu je možné podporiť na stránke www.stopgenderconvention.org.«
»